ZELF AAN DE SLAG? NEEM JE AANDEEL IN DE NIEUWE ECONOMIE

MVO Nederland is de beweging van ondernemers in de nieuwe economie. We vormen een netwerk van partners dat samen innoveert en implementeert om de nieuwe economie te bereiken. De nieuwe economie is een toekomstbestendige. Alleen in die economie kunnen ondernemers blijven ondernemen. Daarom is het bereiken daarvan ons doel. Dat lukt nog sneller als we onze beweging zo groot mogelijk maken. De nieuwe economie is klimaatneutraal, circulair en inclusief met eerlijke ketens.


Ondernemers nemen met MVO Nederland een aandeel in de nieuwe economie en maken zo hun bedrijf toekomstbestendig. Onze Nieuwe Businessagenda toont ze de snelste route naar de nieuwe economie. MVO Nederland ondersteunt die agenda door innovatie met onverwachte samenwerkingen mogelijk te maken. En door via belangenbehartiging bij overheden en financiers de juiste condities te creëren. In Nederland én Europa.

Ons doel is bereikt als twintig procent van het bnp omgaat in de nieuwe economie. We streven ernaar dat kantelpunt in 2025 te bereiken.

COLOFON

De Nieuwe Businessagenda 2020 beschrijft aan de hand van zeven thema’s wat er volgens MVO Nederland moet gebeuren om in 2025 het kantelpunt naar een nieuwe economie te bereiken.


Het eerste deel van deze online uitgave is gepubliceerd op 23 januari 2020, tijdens ons duurzaamheidsfestival NE20. Het eerste thema is ´Nieuwe Rijkdom´. In de loop van 2020 publiceren we meer over de andere zes thema´s. Schrijf je in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.


Voor het vaststellen van de zeven thema’s hebben we gesproken met tal van ondernemers, zowel uit onze eigen partnernetwerk als daarbuiten. Een uitgebreidere analyse is te vinden in de Nieuwe Businessagenda 2019.


In de NBA 2019 staat ook een beschrijving van de ‘Stand van het Land’ in 2019, een inschatting van de mate waarin de Nederlandse economie duurzaam is: circulair, klimaatneutraal, inclusief en met eerlijke en transparante ketens. Dit onderzoek is inmiddels doorontwikkeld tot de Nieuwe Economie Index (NEx). Komende jaren zullen we deze methodologie verfijnen; de resultaten van dit jaar staan hier.


Neem voor meer informatie over de Nieuwe Businessagenda of de Nieuwe Economie Index (NEx) contact op met MVO Nederland.